MUDr. Anna Gojdová - vzdělání a kurzy

 • 2024 - Česká lékařská společnost J. E. Purkyně - Konference sekce neurorehabilitace SFRM

 • 2024 - Monada spol. s.r.o. - Diferenciální rozvaha poruch kyčelního a kolenního kloubu

 • 2024 - 2. lékařská fakulta UK a FN Motol - Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci

 • 2024 – 3. lékařská fakulta UK – Balneologie

 • 2024 – Mgr. Jana Hašplová – Masáže dětí a kojenců


 • 2023 – 3.lékařská fakulta UK – Kurz fyzikální terapie

 • 2023 – Krajská nemocnice Liberec – III. Liberecký den dětské rehabilitace "Dětská noha" 

 • 2023 – Fyzio Beskyd s.r.o. – Konference Dítě v pohybu 

 • 2023 – IPVZ – Základy vnitřního lékařství


 • 2022 – RL-Corpus s.r.o. – Refresh diagnostického kurzu Vojtovy reflexní lokomoce

 • 2022 – EUPPT – 2nd European paediatric physiotherapy congress Florence

 • 2022 – IPVZ – Minimum revmatologie pro "nerevmatology"

 • 2022 – DNS Motolská konference – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře

 • 2022 – Škola tejpování – Pediatrické tejpování


 • 2021 – IPVZ – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

 • 2021 – IPVZ – Radiační ochrana

 • 2021 – IPVZ – Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

 • 2021 – IPVZ – Lékařská první pomoc

 • 2021 – IPVZ – Palpace jak je neznáte

 • 2021 – IPVZ – Škola zad 

 • 2021 – IPVZ – Kinezioterapie pro lékaře

 •  

 • 2020 – 2021 – FN Motol – Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS A-C

 • 2020 – IPVZ – Úvod do rehabilitace – základy rehabilitačního lékařství


 • 2019 – Ing. Jiří Neumann – První pomoc u dětí

 • 2019 – FN Motol – Rehabilitace v pediatrii

 • 2019 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – 19. Ústecká rehabilitační konference "Noh a její rehabilitace"


 • 2018 – 2019 – RL-Corpus s.r.o. – Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí dle Vojty A-D

 • 2018 – Rehabilitační nemocnice Beroun – VII. Berounský rehabilitační den

 • 2018 – DNS kongres – Medicína pohybového systému ve sportu 


 • 2016 – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – 14. Jandův myoskeletální den 

 • 2016 – Monada spol. s.r.o. – Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence 


 • 2015 – 2018 – IPVZ – Manuální a myoskeletální medicína A1-C2


 • 2013 – IPVZ – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

 • 2013 – Nejčastější nefrologická onemocnění, jejich příznaky a možnosti prevence

 • 2013 – Asociace frankofonních lékařů ČLS JEP – 13. mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA 

 • 2013 – IPVZ – Klinická a etická dilemata u pacientů v závěru života

 • 2013 – 1. lékařská fakulta UK – XI. Symposium arteriální hypertenze – současné klinické trendy

 • 2013 – ČLK – Individuání léčba DM 2. typu – strategie 2013 


 • 2012 – Česká internistická společnost ČLS JEP – Interna informans


 • 2003 – 2010 – 3. lékařská fakulta UK – Všeobecné lékařství

Vytvořte si webové stránky zdarma!