Naši sponzoři

Nebýt pomoci a podpory níže uvedených sponzorů, nepodařilo by se nám vybudovat Oddělení dětské rehabilitace tak brzy a tak kvalitně.

naši sponzoři...

ing. Žáčková Ivana
Willimetz Robert
ing. Hlaváček Karel
Mgr. Jana & Lucie Hyklová
MUDr. Beldíková Marcela
Ing. Jankovský Jiří
Svobodová Květa
Trefilová Lýdie 
Haeringová Alena
rodina Karlova
rodina Novákova
Mgr. Ždímalová Hana
KBJ s.r.o. 
Fokkema Caroline
Holík Jan
MUDr. Sojáková Kateřina
JUDr. Votočka Jan 
Ing. Miroslava Capoušková
Králková Iva
RNDr. Karel Jurák Csc. a Juráková Anna
Čermáková Ema (Stránská) 
Mgr. Marie Hrochová
Mgr. Šárka Tlášková
Radek Nováček
Tomáš Korbel
Martin Karel
Mgr. Viera Kučerová
Ing. Pavel Dubský
JUDr. Denisa Goláňová  
Tereza Knytlová
manželé Moťkovi
Jaroslava Slabihoudová
Mgr.Libuše Dubská
Mgr. Lanka Pilná
Ing. Michal Havlík
Martina Jakubcová
Ing.Jaroslav Neužil
Sylva Červenková, DiS.Ergon a.s.
Stavitelství Radovan Krtil
MUDr. Marie Schwarzová
Mgr. Jitka Malinská
Silvia Mišáková
Mgr. Galina Paškauskas
Wurzingerovi
Alena Janovská
Bc. Michal Haubner
Ing. Pavel Tichý
Alena Římková
Ing. Otakar Seďa
Marie Frantová
manželé Noskovi
Ing. Světla Špalková
manželé Liškovi 
Rendl Light Studio
Renáta Mrázková
Dětská ordinace Barrandov s.r.o. ...a všem, kteří nám pomohli DĚKUJEME.

Vytvořte si webové stránky zdarma!