Užitečné odkazy

MUDr. Jarmila Haubnerová - vedoucí lékařka

MUDr. Jarmila Haubnerová je rehabilitační lékařka s pětadvacetiletou praxí a atestací v oboru interního lékařství a rehabilitace. Po promoci na UJEP v Brně  pracovala na interním oddělení Nemocnice Louny, v rehabilitační ambulanci na Poliklinice Modřany, Poliklinice Vysočany a Canadien medical Care. Posledních deset let má vlastní soukromou ordinaci rehabilitačního lékařství na Poliklinice Barrandov. Průběžně se vzdělává v oblasti myoskeletální medicíny, absolvovala  řadu kurzů a vzdělávacích seminářů (prof. MUDr. Václava Vojty, prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. i prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D, jejichž metody používá ve své praxi).  Patnáct let měla možnost navštěvovat v ambulanci pana prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., zakladatele myoskeletální mediciny v České republice.  Přednáší pro české i zahraniční lékaře,  věnuji se  vzdělávání v oblasti správného držení těla a pohybové autoterapie pro veřejnost.

Jana Vadasová - fyzioterapeutka

Jana Vadasová pracuje v oboru dětské rehabilitace přes 30 let. Začínala v dětském rehabilitačním stacionáři na Praze 5,  působila 18 let v Centru dětské rehabilitace v Horáčkově ulici v Praze 4, pracovala i na soukromé rehabilitační klinice. Během své praxe měla možnost získat zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií a různých diagnóz, včetně těch závažnějších. Setkala se s dětmi s různými vrozenými vadami, měla v terapii děti s ortopedickými problémy (skoliózy i třeba vady nohou) nebo děti neurologických diagnóz, včetně dětí s dětskou mozkovou obrnou.Základem její práce je vývojová kineziologie a Vojtova metoda, ale využívá i další techniky a rehabilitační postupy. Stále se vzdělává a zajímá se o nové poznatky v oboru, které konzultuje s mladšími kolegyněmi. Velký důraz klade na individuální přístup k problematice každého jedince.

Mgr. Petra Švarcová - fyzioterapeutka

Mgr. Petra Švarcová je fyzioterapeutka s více než dvacetiletou praxí. Dvouleté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník na SZŠ Alšovo nábřeží ukončila v roce 1991. Pracovala na dětské neurorehabilitaci na Praze 4, kde absolvovala výcvik v reflexní lokomoci podle MUDr. Václava Vojty. V roce 1999 ukončila magisterské studium FTVS UK se zaměřením na terapii funkčních poruch pohybového systému (pod vedením Doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., prof. MUDr. Václava Vojty, DrSc., prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. a prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.). Po ukončení studia FTVS pracovala na Neurologické klinice IPVZ ve FN Praha 4 - Krč, v Domově pro seniory Sue Ryder, na oddělení Klinické rehabilitace IKEM, na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. Lékařské fakulty FNM, působila také v několika privátních ambulantních rehabilitačních zařízeních (Santé s.r.o, O. G. Group Medical Centre, Rehamed Praha). Od května 2016 je členkou týmu fyzioterapeutů MUDr. Jarmily Haubnerové, věnuje se terapii dětských i dospělých pacientů.

Bc. Marie Mecová - fyzioterapeutka

Bc. Marie Mecová vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě v Praze, nyní na stejné škole dokončuje magisterské studium. V roce 2016 začala pracovat jako fyzioterapeut u MUDr. Jarmily Haubnerové. Chtěla by se v terapii věnovat především dětským pacientům, proto je v současné době v kurzu Vojtovy reflexní lokomoce. Pracuje však i s dospělými pacienty. Volný čas ráda tráví různými sportovními aktivitami.

Jana Tichánková - asistentka recepce

Jana Tichánková vystudovala Střední odbornou školu logistických služeb. Deset let pracovala jako asistnetka - koordinátorka servisních techniků, v roce 2017 nastoupila na recepci Oddělení dětské rehabilitace  MUDr. J. Haubnerové, kde poznává lékařské prostředí a práci s klienty.

Vytvořte si webové stránky zdarma!