MUDr. Jarmila Haubnerová - vzdělání a kurzy


 • 2024 - Našli jsme vzácného pacienta, hledejmě dál, klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

 •              1.LF UK a VKN v Praze.

 • 2024 - Mgr. Jana Hašplová - Masáže dětí a kojenců

 • 2023 - Nemoc. Liberec - III. Liberecký den dětské rehabilitace " Dětská noha"

 • 2023 - Fyziobeskyd - Dítě v pohybu

 • 2023 - Solen s.r.o. - Online - Kongres Pediatrie pro praxi 2023

 • 2023 - Viaoptima - Cestovní medicína

 • 2023 - Fyzio Beskyd - Neurologické vady dětské nohy

 • 2023 - solen - Závratě 4

 • 2023 - ČLK - 8. Česká konf. o stresu a vyhoření


 • 2022 - Corpus s.r.o. - Refresh diag. Kurzu Vojtovy metody

 • 2022 - Solen s.r.o. - Online - Kongres Pediatrie pro praxi

 • 2022 - EUPPT - RHB konference Itálie

 • 2022 - Solen s.r.o. - 2.dny praktické neurologie v Ústí nad Labem 

 • 2022 - Solen s.r.o. - kongres pediatrie pro praxi 2022

 • 2022 - cestovní medicína - Sezona respiračních nákaz v kontextu aktuální ep. Situace II

 • 2022 - sanofi-aventis - Hledejme společně vzácnou diagnozu

 • 2022 - Spol. rehabilitační a fyzikální medicíny - XXVII. Sjezd společnosti rehab. a fyzik. medicíny

 • 2022 - DNS Motolská konference - Dyamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře

 • 2022 - ČLK - 7. Česká konference o stresu a vyhoření

 • 2022 - FN Olomouc - Solen - Kongres Psychiatrie pro praxi

 • 2022 - ČLK - 1/22 Spánková Medicína


 • 2021 - Rehabilitační Nemocnice Beroun -  IX. Berounský rehabilitační den

 • 2021 - Centrum komplexní péče - Plosky - celostátní pohled na nejčastější diagnozy

 • 2021 - PS ČLS JEP - 28. Konference Duševní zdraví mládeže

 • 2021 - Centrum komplexní péče - O miminkách - Fyzioterapie funkce u mim. a mal. dětí

 • 2021 - Centrum komplexní péče - Hypermobilita - diagnostika a terapie


 • 2019 - Jiří Neumann - První pomoc u dětí v ohrožení života

 • 2019 - Professor Giovanni Cioni MD, PHD, GM Trust Tutors Association - Prechtl General Movement Assessment

 • 2019 - Okresní združení ČLK v Liberci - II. Den dětské rehabilitace

 • 2019 - Rehaspring - konference Fyzioterapie budoucnosti

 • 2019 - Česká Lékařská komora - Léčba bolesti

 • 2019 - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem - Ústecká rehabilitační konference "Noha a její rehabilitace"

 • 2019 - Sujok ki International - SUJOK


 • 2018 - Neurologigká klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno - VII. Spinální kongres

 • 2018 - Česká Lékařská spol. J.E. Purkyně - XXV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

 • 2018 - ČLK - Roztroušená skleróza, MR zobrazení, Klinické kazuistiky

 • 2018 - DNS - Medicína pohybového systému ve sportu


 • 2017 - Česká Lékařská spol. J.E. Purkyně - 15. Jandův myoskeletární den

 • 2017 - Česká Lékařská spol. J.E. Purkyně - XXIV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

 • 2017 - ČLK - Lícní nerv, anatomie, patologie, léčba

 • 2017 - Ing. Jiří Neumann - První pomoc u dětí v ohrožení života

 • 2017 - Rehabilitační Nemocnice Beroun - VI. Berounský rehabilitační den

 • 2017 - MUDr. Jiří Mark Monada - Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte

 • 2017 - RL-Corpus, s.r.o. - II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie


 • 2016 - CKP Sámova s.r.o. - Rehabilitace v dětské revmatologii

 • 2016 - Česká Lékařská spol. J.E. Purkyně - XXIII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

 • 2016 - Internationale Vojta Gesellschaft e.V. - kurz neurologického a kineziologického vyšetření podle Vojty.

 • 2016 - A care - Aplikace BIO dermálních nití ve Fyzioterapii

 • 2016 - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - X.Brandýské sympozium

 • 2016 - CKP Dobřichovice - Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita

 • 2016 - Doc. MUDr. Rastislav MaĎar Ph.D., FRCPS - Kurz cestovní a tropické medicíny

 • 2016 - Rehabilitační Nemocnice Beroun - V. Berounský rehabilitační den

 • 2016 - Postgraduální kurz cestovní a tropické medicíny


 • 2015 - RZP a.s. - Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

 • 2015 - XVIII. Ortopedické sympozium

 • 2015 - Neurologická klinika LF MU a FN Brno - IV. Spinální kongres

 • 2015 - 37. Sympozium ortopedické kliniky 1.LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce

 • 2015 - Corpus s.r.o. Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí podle Vojty pro lékaře

 • 2015 - ČLK - Inovační kurz Myoskeletární medicíny

 • 2015 - EDUKAFARM s.r.o. - Využití a význam fyzioterapie v současné moderní medicíně

 • 2015 - Mediscan - Osteocentrum a Perkutánní léčebné metody

 • 2015 - Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších poruch jícnu

 • 2015 - Mediscan - Kolapsové stavy a kardiologie


 • 2014 - RHB Nemocnice Beroun - Berounský rehabilitační den

 • 2014 - Infekční,tropická a cestovní medicína - geotermální prameny v rehabilitaci

 • 2014 - RL-Corpus s.r.o. - mezinárodní kongres vývojové kineziologie

 • 2014 - Centrum komplexní péče - 1.mezinárodní odborný kongres na téma osteopatická medicína

 • 2014 - Fyziologické příznaky nebo choroby léčené novou metodou pomocí aplikace Biodermálních nití v problematických partiích.


 • 2013 - Infuzní terapie vitamínem C, možnosti v onkologické praxi

 • 2013 - Diagnostika a terapie závratí


 • 2012 - Odborný kurz "Terapeutické využití Kinesio tapu"

 • 2012 - Odborná konference Kineziologie

 • 2012 - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

 • 2012 - Edukafarm - seminář " Fyziologická regulační medicína v léčbě bolesti"

 • 2011 - Konference "Stabilizační systém páteře a moderní přístup k bolestem zad"

 • 2011 - Základy rentgenologie pro fyzioterapeuty a lékaře

 • 2011 - Fyziologická regulační medicína v léčbě bolesti

 • 2010 - ČLK - Licence pro výkon: Vedoucího lékaře a  primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny

 • 2009 - Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové

 • 2008 - Reflexní pojetí funkční poruchy hybné soustavy

 • 2008 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku.

 • 2006 - Kurz myoskeletální medicíny - ÚOP

 • 2005 - Komplexní pohled na funkční poruchy hybného systému

 • 2004 - Vývojová kineziologie v manuální medicíně doc. PaedDr. P. Kolář

 • 2004 - Funkční aorgánové poruchy z hlediska myoskeletální medicíny

 • 2003 - Diferenciální diagnostika funkčních poruch hybného systému

 • 2002 - Funkční rehabilitační diagnostika část B-L páteř

 • 2002 - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace , metoda, dle kabata

 • 1996 - Diplom - Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

 • 1995 - Osvědčení k výkonu lékařské praxe - interní lékařství

 • 1995 - Oprávnění 1. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicny, v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací

 • 1995 - Kurz diagnostiky a léčby funkčních poruch hybné soustavy C-2

 • 1994 - Základy "léčebné rehabilitace"

 • 1993 - "Základy homeopatické terapie"

Vytvořte si webové stránky zdarma!