Mgr. Et bc Petra Švarcová - vzdělání a kurzy

 • 2023 - Odborný kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Petr Bitnar;
 • 2023 - Odborný kurz Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního
                reflexu,
  Petr Bitnar;
 • 2023 - Školící akce Skolióza ve Vojtově terapii, Česká Vojtova společnost, Praha;
 • 2023 - Odborný kurz DNS v pediatrii, Rehabilitation Prague School, Praha;
 • 2022 – DNS Motolská konference – DNS podle Koláře, Praha;
 • 2021 - 2023 - Certifikovaný kurz DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace, certifikát - získání 
                zvláštní odborné způsobilosti
  ;
 • 2020 - Odborný kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých,
                CKP Dobřichovice;
 • 2019 – 2020 - Odborný kurz Viscerální manipulace 1 - 3, získání osvědčení,
                Bc. A. Zapletalová, Praha;
 • 2020 - Odborný kurz Ramenní kloub v rukách specialistů, CKP Dobřichovice;
 • 2019 - Odborný kurz Kyčelní kloub v kontextu HSSP, Mgr. Hybš, Mgr. Šádek, CKP Dobřichovice;
 • 2017 – 2018 - Certifikovaný kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v
                dětském věku
  – část A - C, 20. 3. 2017 - 31. 8. 2018, RL Corpus, Olomouc;
                mezinárodní certifikát – získání zvláštní odborné způsobilosti;
 • 2016 - Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému,
               certifikát – získání zvláštní odborné způsobilosti;
 • 2016 - Kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie,
                certifikát o absolvování základního kurzu;
 • 2015 - Odborný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr. Urban, osvědčení;
 • 2012 – 2013 - Certifikovaný kurz MDT - mechanická diagnostika a terapie (McKenzie) – část A – C,
                osvědčení;
 • 2011 - Kurz Stabilizace páteře, potvrzení o účasti;
 • 2011 - Inovační kurz: Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, Pavel Švejcar,
                potvrzení o účasti;
 • 2010 - Certifikovaný kurz: Fyzioterapie inkontinentních pacientů - Ostravský koncept,
                FN Ostrava - Poruba, získání zvláštní odborné způsobilosti;
 • 2008 – 2009 - Certifikovaný kurz Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové,
                získání osvědčení;
 • 2007 - Odborná stáž ve Fakultní nemocnici Ostrava: Odborná stáž v konzervativní terapii dysfunkcí
                dolních cest močových se zaměřením na fyzioterapii močové inkontinence
  ,
                 potvrzení o účasti;
 • 2007 - Kurz Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu,
                potvrzení o účasti;
 • 2007 - Kurz Neinvazivní laserová terapie, potvrzení o absolvování;
 • 2007 - Kurz Senzomotorické stimulace: Praha, 2007, potvrzení o absolvování;
 • 2004 - Kurz Terapie skolióz dle Schrothové, potvrzení o absolvování;
 • 2003 - Kurz Vývojová kineziologie v manuální medicíně, potvrzení o absolvování;
 • 2001 - Kurz Forma-funkce-facilitace, Bc. Helena Hermachová, získání osvědčení;
 • 1998 – 1999 - Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému, získání osvědčení;
 • 1991 – 1998 - Kurz Aktivační systém reflexní lokomoce: kurz A – C, rozsah 240 hodin,
                potvrzení o účasti;
 • 1993 – 1999 - FTVS UK – magisterské studium fyzioterapie se zaměřením na funkční poruchy
                hybného systému, státní závěrečná zkouška;
 • 1989-1991 - dvouleté nástavbové studium na SZŠ, Alšovo nábřeží, obor: rehabilitační pracovník,
                odborná maturitní zkouška.
Vytvořte si webové stránky zdarma!