DĚTSKÁ REHABILITACE BARRANDOV

MUDr. Jarmila Haubnerová - Rehabilitační lékařka

MUDr. Jarmila Haubnerová je rehabilitační lékařka s třicetiletou praxí a atestací v oboru interního lékařství a rehabilitace. Po promoci na UJEP v Brně pracovala na interním oddělení Nemocnice Louny, v rehabilitační ambulanci na Poliklinice Modřany, Poliklinice Vysočany a Canadien medical Care. Posledních deset let má vlastní soukromou ordinaci rehabilitačního lékařství na Poliklinice Barrandov. Průběžně se vzdělává v oblasti myoskeletální medicíny, absolvovala řadu kurzů a vzdělávacích seminářů (prof. MUDr. Václava Vojty, prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. i prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D, jejichž metody používá ve své praxi). Patnáct let měla možnost navštěvovat v ambulanci pana prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., zakladatele myoskeletální mediciny v České republice. Přednáší pro české i zahraniční lékaře, věnuji se vzdělávání v oblasti správného držení těla a pohybové autoterapie pro veřejnost.

           MUDr. Anna Gojdová - Rehabilitační lékařka

MUDr. Anna Gojdová absolvovala v roce 2010 3. lékařskou fakultu UK v Praze a poté nastoupila na interní oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracovala do roku 2013. Současně s rodičovskou dovolenou od roku 2015 stážovala a od roku 2018 dosud pracuje na dětské rehabilitační ambulanci na poliklinice Barrandov na Praze 5 a připravuje se k atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Absolvovala řadu odborných kurzů: Manuální a myoskeletální medicína, Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence, kurz Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí dle Vojty v RL-Corpus, v roce 2019 kurz Rehabilitace v pediatrii na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství v Motole a v současné době je v probíhajícím kurzu Dynamické neuromuskulární stabilizace pro lékaře u Prof.Paed  Dr. Pavla Koláře, Ph.D na téže klinice.

MUDr. Daniela Viklická - Rehabilitační lékařka

MUDr. Daniela Viklická po absolvování 1. lékařské fakulty UK v Praze v roce 1991 nastoupila jako lékařka na 1. Interní kliniku Thomayerovy nemocnice v Praze, od roku 1997 do roku 2003 pracovala jako rehabilitační lékařka na soukromé ambulanci rehabilitace a myoskeletální medicíny v Praze 4, od roku 2004 do konce roku 2012 v Medi-centru Skalka v Praze 10 a od roku 2013 pracuje jako rehabilitační lékařka na pracovišti Klinické rehabilitace v IKEM, kde od roku 2016 působí jako zástupce přednosty. Od roku 2014 současně pracuje v ambulanci rehabilitační medicíny MUDr. Jarmily Haubnerové. Absolvovala atestaci z interního lékařství a atestaci z rehabilitačního lékařství , kurzy manuální a manipulační medicíny a řadu dalších odborných kurzů v oblasti rehabilitace a akupunktury. Žije v Praze, je vdaná, s manželem má 2 dcery a syna. 

Jana Vadasová - fyzioterapeutka

Jana Vadasová pracuje v oboru dětské rehabilitace přes 30 let. Začínala v dětském rehabilitačním stacionáři na Praze 5, působila   18 let v Centru dětské rehabilitace v Horáčkově ulici v Praze 4, pracovala i na soukromé rehabilitační klinice. Během své praxe měla možnost získat zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií a různých diagnóz, včetně těch závažnějších. Setkala se s dětmi s různými vrozenými vadami, měla v terapii děti s ortopedickými problémy (skoliózy i třeba vady nohou) nebo děti neurologických diagnóz, včetně dětí s dětskou mozkovou obrnou. Základem její práce je vývojová kineziologie a Vojtova metoda, ale využívá i další techniky a rehabilitační postupy. Stále se vzdělává a zajímá se o nové poznatky v oboru, které konzultuje s mladšími kolegyněmi. Velký důraz klade na individuální přístup k problematice každého jedince.

Mgr. et Bc. Petra Švarcová - fyzioterapeutka

Mgr. et Bc. Petra Švarcová je fyzioterapeutka s více než dvacetiletou praxí. Dvouleté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník na   SZŠ Alšovo nábřeží ukončila v roce 1991. Pracovala na dětské neurorehabilitaci na Praze 4, kde absolvovala výcvik v reflexní lokomoci podle MUDr. Václava Vojty. V roce 1999 ukončila magisterské studium FTVS UK se zaměřením na terapii funkčních poruch pohybového systému (pod vedením Doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., prof. MUDr. Václava Vojty, DrSc., prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. a prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.). Po ukončení studia FTVS pracovala na Neurologické klinice IPVZ ve FN Praha 4 - Krč, v Domově pro seniory Sue Ryder, na oddělení Klinické rehabilitace IKEM, na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. Lékařské fakulty FNM, působila také v několika privátních ambulantních rehabilitačních zařízeních (Santé s.r.o, O. G. Group Medical Centre, Rehamed Praha). Od května 2016 je členkou týmu fyzioterapeutů MUDr. Jarmily Haubnerové, věnuje se terapii dětských i dospělých pacientů.

Mgr. Barbora Jiříčková - fyzioterapeutka

Bára Jiříčková ukončila bakalářské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Praze - Motole v roce 2003. O dva roky později získala titul magistry fyzioterapie na FTVS UK v Praze. Již na fakultě jí k práci s dětmi velmi inspiroval Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., a tak v roce 2005 nastoupila na Kliniku rehabilitace - dětskou část v Praze Motole pod jeho vedením. Zde získala cenné zkušenosti z klinických oborů (věnovala se rehabilitaci dětí zejména na interním oddělení nemocnice či na Transplantační jednotce kostní dřeně). V letech 2008-2014 pracovala jako fyzioterapeutka v ordinaci dětské neuroložky MUDr. Jany Molínové na Praze 1. Má za sebou celou řadu kurzů, například Reflexní lokomoce na podkladě vývojové kineziologie nebo Basic Bobath v pediatrické praxi v Ostravě. Po rodičovské dovolené se stala členkou týmu MUDr. Jarmily Haubnerové.

Mgr. Marie Mecová - fyzioterapeutka

Bc. Marie Mecová vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě v Praze. V roce 2016 začala pracovat jako fyzioterapeut u MUDr. Jarmily Haubnerové. Chtěla by se v terapii věnovat především dětským pacientům, proto je v současné době v kurzu Vojtovy reflexní lokomoce. Pracuje však i s dospělými pacienty. Volný čas ráda tráví různými sportovními aktivitami.

Vytvořte si webové stránky zdarma!